Start date: 10.09.2019
End date: 12.11.2019
Time: 00:00 - 00:00
Location: Kokkotie 20, Korpilahden koulukeskus
Luennot kolmena tiistaina  10.9., 22.10., 12.11.
Markku Lahti, FM, kotiseutuneuvos
Vanhan kulttuuripitäjän menneitä aikoja monipuolisesti.
Asutushistoriasta elinkeinoihin, kirkolliselämästä kulttuurihistoriaan, sotien vaikutuksesta pitäjään.
Kertomusten tukena vanhat valokuvat.Yhteistyössä Vanhan Korpilahden Kotiseutuyhdistyksen kanssa, Jyväskylän kansanopisto